© 2018
Made by MH
Kogai Ko-Kinko ca. 1500
Tsuba Master Piece Kinko-Shi
Sukashi Tsuba Omi No Kami Tsuguhira 1772
Sukashi Tsuba Shoami Late Edo
Tsuba Aizu  Kojima Takanori Edo Period
Issaku Fuchi Kashira Nara Toshishige (Kao)
Kozuka Nanakoji Takahorizogan Iroe
Tsuba Tosho Sadayuki
Akasaka Tsuba
Shoami Sukashi Tsuba
Kozuka Nanakoji Takahorizogan Iroe
Nara School Tsuba Mokkogata Takahori Zogan
Tsuba Kyo Kanagushi
Tsuba Kyo Kanagushi
Shoami Tsuba
Tsuba Goami Tanabata
Tsuba Akasaka School